Ношпал

        Населбата се наоѓа во северниот дел на Битолското поле и во североисточна насока на Општина Могила. Селото исклучиво е рамнинско на 586м.н.в. Од Могила е оддалечено 16км, а од Битола – 26км.

        Населбата е средна по големина, но со намалување на бројот на жителите таа прерасна во мала. Така во 1961г. селото имало максимум 572 жители, а во 2002г. 348 жители. Бројот на емигрирано население изнесува над 200 жители. Најголем број од населението се доселило во Битола, Прилеп, Скопје, Охрид, преку океанските земји и Европа.

        Селото има две цркви. Слава на селото е Св. Елена и Константин.

 

Цркви и Манастири

Св. Петка

Св. Никола