Долна Чарлија

        Населбата се наоѓа во населбата на Битолското Поле, т.е среде ливади, а ливади на турски се чаир и според тоа го добило името.

        Селото е рамничарско, сместено на 582м.н.в. Од Могила е оддалечено 8км, а од Битола 18км. Атарот им е заеднички со село Горно Чарлија.

        Во 1961г. селото броело 538 жители. Додека во 2002г. бројот се намалил на 198 жители. Од оваа населба се иселиле над 300 лица. Најголем број во Битола, Скопје, преку океанските земји и Европските држави.

       Црквата во селото е посветена на Св. Димитриј (изградена 1895г. на стари темели), слава на селото е Митровден.

 

Цркви и Манастири

Св. Димитриј