Путурус

        Селото се наоѓа во североисточниот дел на Битолското Поле. Селото е ридско на 660м.н.в. Од Могила населбата е оддалечена 16км, а од Битола 26км.

        Во 1961г. имало максимум 371 жители, а во 2002г. бројот се намалил на 20 жители. Бројот на иселено население изнесува над 300 жители. Најголем број се иселеле во Битола, Скопје, преку океанските земји и Европските држави.

        Слава на селото е Митровден.

 

Цркви и Манастири

Св. Димитриј

Св. Петка