Мојно

        Името на селото е антрополошко, бидејќи потекнува од првиот жител на оваа месност, чие име било Моин, и од неговото име се трансформирало денешното име Мојно.

        Селото е ридско, сместено на 710м.н.в. Од Могила е оддалечено 20км, од Битола 31.

        Мојно е мала населба која во 1961г. имала 258 жители, а во 2002г. 71 жител. Бројот на иселеното население изнесува над 200 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Долно и Горно Оризари, преку океанските земји и Европските држави.

        Слава на селото е Атанасовден.

 

Цркви и Манастири

Св. Атанас