Трап

        Населбата се наоѓа во речиси во средишниот дел на Битолското Поле, и во средината на Општина Могила. Селото е рамничарско, сместено на 584м.н.в. конфигурацијата на теренот каде што е расположено селото е налик на блага долина, затоа народот го именувал со зборот Трап.

        Населбата во 1961г. имало 316 жители, во 2002г. се намалил на 175 жители. Бројот на иселено население изнесува околу 200 жители. Најголем број се иселиле во Битола, Скопје, преку океанските земји и Европските држави.

        Во селото има црква посветена на Св. Петка (изградена 1830г. обновена по првата светска војна и најпосле во 90-тите години на 20-ти век). Слава им е Св. Пантелејмон.

 

Цркви и Манастири

Св. Петка