Црничани

        Името на населбата е во врска со црната земја што го покрива атарот на оваа село. Селото е ридско подигнато на 690м.н.в. Од Могила е оддалечено на 14км, а од Битола 24км.

        Населбата е мала. Во 1961г. имало 295 жители, а во 2002г. само 41 жител. Бројот на иселено население изнесува над 100 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, Прилеп, прекуокеанските земји и Европските држави.

        Црквата во селото е посветена на Рождество на Пресвета Богородица. А селска слава е голема и мала Богородица.

 

Цркви и Манастири

Рождество на Пресвета Богородица