Радобор

        Според една легенда, името на селото е во врска со плодноста на земјиштето, па така селаните за своето село викале реди-бери и радо-бери, ова име подоцна се трансформирало во Радо-бер, односно Радобор.

        Населбата се наоѓа во средишниот дел на Битолското поле, недалеку од Црна Река и границата со Општина Новаци. Селото е рамничарско, на 579м.н.в. Од Могила е оддалечено 5км, а од Битола 15.

        Населбата во однос на популацијата преминала во мало село, така, во 1961г. селото имало максимум 431 жител, а во 2002г. – 145 жители. Бројот на иселеници изнесува 300 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, преку океанските земји и Европските држави.

        Слава на селото е Павловден.

 

Цркви и Манастири

Св. Петар и Павле