Клепач

        Населбата се наоѓа во крајниот јужен дел на Прилепско Поле. Селото е рамнинско и се наоѓа на надморска височина од околу 590м. Од градот Прилеп населбата е оддалечена 22км. Атарот е мал и зафаќа простор од 4,2км2.

        Клепач поради емиграцијата на населението , преминало од средна во мала населба. Во 1961г. селото броело 432 жители, а во 2002г. – 160 жители.

 

Цркви и Манастири

Св. Архангел Михаил