Брод

       Името на селото потекнува од верувањето дека во старо време, на ова место Црна Река, се преминувала со еден вид бродчиња од чие име подоцна местото го добила името.

       Населбата се наоѓа во југоисточниот дел на Битолското Поле и  во јужниот дел на Општина Новаци. Селото е лоцирано непосредно од левата страна на Црна Река. Населбата е ридска на 593м.н.в. Од Новаци е оддалечено 15км. а од Битола 28км.

       Од оваа населба се иселил голем број од населението и таа од голема преминала во мала населба, доведена дури и во фаза на раселување.  Според податоците од 1961г. селото достигнува максимум од 846 жители од кога постепено почнува да се намалува, за во 2002г. се регистрираат 57 жители. Бројот на емигрираното население изнесува над 500 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, преку океанските земји и Европа.

        Во селото постои црквата Св. Никола. Празник на селото е Св. Никола летен, а го служат и Ѓурѓовден.

 

Цркви и Манастири

Св. Талалеј