Чебрен

        Чебрен — историско село во Мариово, чиј атар денес потпаѓа на селото Зовиќ во состав на Општина Новаци.

        Селото е познато по Чебренскиот манастир и по хидроелектраната во изградба. Според археолошките пронајдоци во селото, се смета дека тука се наоѓал градот Антанија, епископско седиште во V-VI век, додека во доцниот среден век тука бил високоразвиениот средновековен град Чебрен (Чемрен).

 

Цркви и Манастири

Св. Димитриј

Св. Спас