Рапеш

        Селото се смета дека е стара Мариовска населба и се наоѓа во битолскиот дел на Мариово на источната падина на Селечка планина и на северниот дел на територијата на Општина Новаци. Во селото имало училиште до 1987г.

        Поради емиграцијата на населението селото преминало од средна во мала населба. Во 1961г. Рапеш броело 478 жители, додека во 2008г. само 20 жители. Бројот на иселеници изнесува околу 600 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, преку океанските земји и Европа. 

        Во селото има една црква посветена на два светци. Св. Петка и Св. Димитриј. Слава на селото е Спасовден.