Далбеговци

        Второ запишано име е Далбекли. Населбата била чифлик на некоја беговска фамилија Далип.

        Населбата се наоѓа во северниот дел на територијата на Општина Новаци во Битолското Поле. Селото е рамничарско на 584м.н.в. Од Новаци населбата е оддалечена 8км. а од градот Битола 19км.

        Во 1961г селото броело 474 жители, додека во 2002 бројот се намалил на 178 жители. Бројот на емигрирано население изнесува над 300 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, Новаци,  преку океанските земји и Европа.

        Селска црква е Св. Воскресение Христово, црквата е изградена во 1868г. и неколку пати возобновена. Ден - празник им е Велигден.

 

Цркви и Манастири

Св. Воскресение Христово