Долно Агларци

        Населбата си го добила името по фактот што тоа било своина на некој си ага, па затоа околните жители го викале агларци. (Село сооственост на ага). Долно Агларци е наречено бидејќи има и Горно Агларци. Всушност тие две села се создадени од едно од кое се одвоиле.

        Населбата се наоѓа во средишниот дел на Битолското Поле, од левата страна на Црна Река и припаѓа на северозападниот дел од Општина Новаци. Селото е рамничарско на 584м.н.в. По втората светска војна, сеото било од развиен тип, со голем број стока и обработливо земјиште.

        Во 1953г. броело максимум 439 жители. Од Долно Агларци се иселило речиси половината од неговото население, така што тоа преминало од средна во мала населба. Во 2002г. бројот се намалил на 167 жители. Бројот на иселеници изнесува над 300 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, Прилеп, преку океанските земји и Европа.

        Црквата Св. Петар и Павле е заедничка за Горно и Долно Агларци.  Слава на селото е Павловден.

 

Цркви и Манастири

Св. Петар и Павле