Горно Агларци

        Населбата си го добила името по фактот што тоа било чифлигарско село на некој си ага, па затоа околните жители го викале агларци.

        Селото се наоѓа речиси во средишниот дел на Битолското Поле од левата страна на Црна Река и припаѓа на северниот дел од Општина Новаци. Населбата е рамничарска на 588м.н.в. Од Новаци е оддалечено 5км, а од Битола 17км.

        Во 1961г. селото броело максимум 437 жители и било средно по големина, но во 2002г. бројот се намалил на 185 жители. Бројот на емигрирано население изнесувал над 200 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, преку океанските земји и Европа.

        Црквата Св. Петар и Павле е заедничка за Горно и Долно Агларци. Слава на селото е Павловден.

 

Цркви и Манастири

Св. Петар и Павле