Добромири

        Постои легенда според која населбата си го добила името од придавката добар а тоа значи дека неговите жители биле доста добри и не се карале меѓу себе, ниту пак со околните села. Па затоа околните села кога зборувале за нив велеле дека се добри и мирни од каде се трансформирало денешното име Добромири.

        Населбата се наоѓа во источниот дел на Битолско Поле, од левата страна на Црна Река. Добромири од Битола е оддалечено 14км. и е средна по големина населба.

        И ова село како и другите битолски села го има зафатено силна емиграција. Така, во 1961г. селото броело 597 жители, додека во 2002г. бројот се намалил на 345 жители. Бројот на емигрирано население изнесува над 300 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, Прилеп, преку океанските земји и Европа.

        Ден на селото е Св. Никола летен.

 

Цркви и Манастири

Св. Талалеј