Новаци

        Новаци се наоѓа во средишниот дел на Битолското Поле и претставува седиште на истоимената Општина Новаци. Постои легенда според која оваа населба во споредба со околните настанала подоцна, па затоа новодоселените ги викале новаци кое име со текот на времето се пренесло и на населбата.

        Селото е расположено на патот којшто води од Битола преку Селечка планина  за битолскиот дел на Мариово. Селото е рамничарско, сместено на 578м.н.в. Новаци од Битола е оддалечено 12км. Новаци е голема и развиена рурална населба, седиште на Општина со позитивен популациски биланс.

        Така, во 1961г. Новаци имало 1048 жители, а во 2002г. имала 1283 жители.  Во периодот по 60-тите години на 20-тиот век започнува нов бран на емиграција. Бројот на емигрираното население од Новаци изнесува над 500 лица. Најголем број од населението е иселено во Битола, Скопје, Прилеп, преку океанските земји и Европа.

        Во населбата се наоѓа еден манастир и една црква. Црковниот храм посветен е на Св. Атанасиј, а манастирот на Пресвета Богородица. Слава на селото е Св. Атанас.

 

Цркви и Манастири

Св. Атанас

Рождесто на Пресвета Богородица